Наукова робота на кафедрі

4  Характерною тенденцію ринку харчової продукції є поступова диференціація асортименту харчової продукції у межах   однієї категорії на користь органічних продуктів, що відповідають вимогам органічного та еко-ефективного виробництва, забезпечуючи зменшення негативного впливу сільського господарства і харчової галузі на здоров’я людей та компоненти довкілля. Верховною Радою України у 2014 році було прийнято Закон «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини». Таким чином, стало актуальним питання визначення органічності харчової  продукції експериментальними методами.

Найбільш простим, але інформативним способом оцінки фізико-хімічних властивостей, що передбачає і органічність продукту, є кристалографічні методи, що базуються на якісно-кількісному описі та інтерпретації кристалоутворення біосубстратів. Вони дозволяють інтегративно розглянути інформаційну складову біогенної рідини. При цьому важливо, що кристалізація – процес, що поєднує об’єкти як живої природи, так і мінерального світу, у зв’язку з чим вона може виявитися універсальним методом збереження і передачі інформації, що має велике значення для визначення органічності харчового продукту та надання йому особливого статусу.

Біологічна рідина, тобто клітинний сік з продукту, відрізняється гетерогенністю, поліфункціональністю і володіє багатьма властивостями функціональної системи. Біологічна рідина є конденсатом інформації про стан живого організму, вона зашифрована шляхом індивідуалізованого та відповідного функціональної активності органів і тканин якісного (компонентного) і кількісного (концентрація окремих речовин) складу біосубстрату. Таким чином результати аналізу біологічної рідини дозволяє говорити про метаболічну обумовленість біосубстрату, що є результатом реалізації генетичної інформації і поточного статусу окремих органів і систем. Істотна роль функціонального статусу в детермінації фізико-хімічних особливостей біосередовищ вказує на можливість використання даного факту в оцінці стану організму, в тому числі на предмет розвитку або наявності патології, а також при його динамічному моніторингу. Крім того, склад біологічної рідини несе відомості про патогенез і саногенезу. Тобто при детальному дослідженні біологічної рідини харчової продукції можливе виявлення слідів негативного впливу на продукт або на сировину під час її вирощування.

Отже, симетричність малюнку та розміру кристалів свідчать про природнє походження даного виду продукції, який не зазнавав значного негативного впливу. Несиметричність та деформація малюнку кристалів вказує на здійснення агресивного впливу на харчовий продукт (наприклад, хімічна обробка, генна модифікація сировини, тощо) або на захворювання тварин.

На кафедрі екології харчових продуктів і виробництв ОНАХТ, магістрами кафедри було проведено аналіз показників органічності комбікормів та м’яса свинини, що мають сертифікат органічності з відповідним маркуванням на упаковці та традиційних товарів. Отримані результати наведені на рис.1 та 2.

 1  3

а)

б)

Рис.1 – Біокристалограми м’яса органічної (а) та традиційної (б) свинини

 

 4  5

в)

г)

Рис.2 – Біокристалограми органічних (в) та традиційних (г) комбікормів

В результаті проведення експерименту отримано знімки утворених кристалів суміші 10 %-го розчину CuCl2 та екстракту досліджуваних зразків комбікормів та м’яса, які оцінювали за наступними критеріями:

– окремі морфологічні особливості (особливості фігурних голок – місцеві особливості);

– взаємопов’язаність окремих морфологічних особливостей (текстурні особливості – щільність радіальної структури, регулярність відгалужень);

– якість зображення в цілому, яка також називається – інтеграція, координація.

Інтерпретація вищезазначених особливостей, їх об’єднання, дає підстави для отримання загального висновку, що кристали досліджуваних продуктів дійсно мають різні показники симетрії та кінці голок. Тож, методики визначення та оцінки органічності стають дедалі перспективнішим напрямком досліджень для представників сільськогосподарських та технічних наук.

Незважаючи на повільний темп, попит на українську органічну продукцію дедалі зростає. Що стосується України, то ринок органічної сільськогосподарської продукції має високий потенціал, при його малому обсязі у порівнянні з сусідніми європейськими країнами, за площею сільськогосподарських угідь наша країна займає лідируючі позиції.

Здобувач кафедри ЕХПіВ Чернишова О.О.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *