Гаркович О. Л.

Гаркович Олексій Леонтійович

garkovith@outlook.com

Вчений ступінь: кандидат біологічних наук (03.00.13 – фізіологія людини та тварин) (2000)

Вчене звання: доцент кафедри хімії (2003)

Посада: доцент кафедри екології та природоохоронних технологій ОНАХТ.

Освіта:
У 1996 році закінчив природничий факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В. Короленка за фахом «Хімія і біологія”. Закінчив аспірантуру при центральній науково-дослідній лабораторії Української медичної стоматологічної академії (2000). У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за темою «Фізіологічна активність пептидного комплексу печінки». У 2003 було присвоєне вчене звання доцента кафедри хімії.

Викладає наступні дисципліни:
Основи ґрунтознавства та ландшафтознавства;
Хімія навколишнього середовища;
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище;
Поводження з відходами.

Напрямки наукової роботи:
Біологічний контроль стану навколишнього середовища;
Вплив ксенобіотиків, різного генезису, на функціональний стан організмів.

Є автором понад 100 наукових і методичних праць, що опубліковані як на території України так і за кордоном.