Чернишова О.О.

Чернишова Олеся Олегівна

lesenok.chernyshova@gmail.com

Чернишова Олеся Олегівна працює на кафедрі екології та природоохоронних технологій на посаді асистента, виконує дисертаційну роботу на тему «Комплексна оцінка та прогнозування рівня екологічної безпеки м’ясопереробних підприємств».

Наукові напрями, які вона розробляє, умовно можна розділити на наступні: пов’язані з актуальними науковими задачами оцінка та забезпечення належного рівня екологічної безпеки м’ясопереробних підприємств та їх продукції, науково-обґрунтовані шляхи утилізації відходів харчових виробництв з подальшим отриманням біогазу, заходи підвищення ресурсоефективності харчових підприємств.

Чернишова О.О. приймає активну участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, форумах, виставках. За результатами наукових досліджень опубліковано 4 наукові статі, 1 патент, 12 тез доповідей на конференціях.

На кафедрі ЕтаПТ Чернишова О.О. відповідає за наукометричну роботу та міжнародні зв’язки кафедри, особливу увагу приділяє організації профоріентаційної роботи та проведенню різноманітних заходів в рамках факультету Нафти, газу та екології.