Соколов Євген Володимирович

Соколов Євген Володимирович

sokolovevgen@nas.gov.ua

sokolovev87@gmail.com

Область наукових інтересів:

Екологія, гідробіологія,геоінформаційні системи (ГІС), дані дистанційного зондування Землі, стале природокористування, управління екологічним станом водойм, контурні екосистеми.

Освіта:

2004-2009 Одеський державний екологічний університет

 Захист дисертацій:

«Екосистеми лиманів північно-західного Причорноморя: цілісна оцінка і підходи до управління», 29 грудня 2015 р., за спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія

Вчений ступінь: кандидат біологічних  наук (Приказ МОН України №161 від 25.02.2016 р.)

Професійна кар’єра:

2009-2012 Інститут морської біології НАН України (аспірант)

2010-2012 Інститут морської біології НАН України (інженер першої категорії)

2013-2016 Інститут морської біології НАН України (молодший науковий співробітник)

2016 року – по теперішній час Інститут морської біології НАН України (науковий співробітник)

2016 року – по теперішній час Одеська національна академія харчових наук (старший викладач)

Участь у міжнародних та національних проектах:

– Реакція, прогноз стану і використання рослинності водних екосистем українського шельфу в умовах локального, регіонального і глобального впливу» (2006 – 2010 рр.) – № держрегестрації 0106U 006732;

– Використання водної рослинності для індикації і екологічного менеджменту Азово-чорноморських прибережних екосистем» (2011 – 2015 рр.) – № держегестрації 0111U006732;

– Інтегральна оцінка і районування акваторії Північно-західного шельфу Чорного моря за показниками біологічної різноманітності, біоресурсного і екорекреаційного потенціалу, розробка концепції просторово-часового планування комплексного раціонального використання, збереження і захисту субрегіональної екосистеми» (2010 – 2012 рр.) – № держрегестрації 0110U007312;

– «Комплексний моніторинг, оцінка і прогнозування динаміки стану морського середовища і ресурсної бази Азово-чорноморського басейну в умовах зростаючого антропогенного навантаження і кліматичних змін» (2013 – 2015 рр.) – № держрегестрації 0113U004986;

– «Прогнозування змін екологічного стану лиману Куяльник при його заповненні морською водою» (2012 р.) –  № держрегестрації 0114U000468;

– «Мережа морських територій, що охороняються, від узбережжя до узбережжя  (від берега до глибоких морів), у поєднанні з потенційною енергією вітру морського базування» – CoCoNet –  (2014 – 2016 рр.). – Грант

«Возможности адаптации города к изменению климата» –  “Hackathonbridge. Poland to Ukraine” при поддержке Michail Boni, депутата Европейского Парламента, сертифікат від 15 лютого 2015 року.

– «Програма поводження з відходами міста» при поддержке Michail Boni, депутата Европейского Парламента, сертифікат від 15 березня 2015 року.

– CBD Regional Workshop to Facilitate the Description of Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSAs) in the Black Sea and Caspian Sea region, 25 to 29 April 2017 – Baku, Azerbaijian

– «Improving Environmental Monitoring in the Black Sea» EMBLAS PHASE II (Грантова угода від 26.08.2015 р. з UNDP, Europe and the CIS, Bratislava Region Centre (Словакия)

Список публікацій:

Статті

 1. Соколов Є. В. Екологічний менеджмент прибережних екосистем закритого типа на прикладі Дофинівського лиману (Півнично-західне Причерномор‘є) / Є. В. Соколов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: гідроекологія. – 2010. – №3(44). – С. 256 – 259.
 2. Соколов Е. В. Интегрально-диагностическая оценка экосистемы Дофиновского лимана / Е. В.  Соколов // Вестник Одесского государственного экологического университета. –  Одесса, 2012. – вып. №14. – С. 36 – 47.
 3. Соколов Е. В. Рекомендации по сбалансированию ландшафтно-хозяйственной структуры вордосборной площади Дофиновского лимана / Е. В. Соколов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: гідроекологія. – 2013 . – №4(57). – С. 66 – 73.
 4. Мінічева Г. Г. Оцінка природної стійкості лиманів Північно-західного Причорномор’я відповідно до принципів водної директиви ЄС / Г. Г. Мінічева, Є. В. Соколов // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. – – № 5. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd  2014_5_7.pdf.
 5. Соколов Е. В. Интегрально-диагностическая оценка экосистемы Тилигульского лимана / Е. В. Соколов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – 2014. – №4(61). – С. 71 – 80.
 6. Соколов Е.В. Типизация лиманов северо-западного Причерноморья на основе гидролого-морфометрических характеристик / Е. В. Соколов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – 2015 . – №1(62). – С. 49 – 56.
 7. Миничева Г.Г. Структура приоритетного экологического менеджмента лиманов северо-западного Причерноморья / Г. Г. Миничева. Е. В. Соколов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – 2015. – № 3 – 4(64). – С. 446 – 459.
 8. Адобовский В.В. Изменение гидролого-морфометрических характеристик Куяльницкого лимана в результате запуска морской воды / В.В. Адобовский, Е. В. Соколов // Украинский гидрометеорологический журнал. – 2015. – № 18. – С. 132 – 139.
 9. Миничева Г.Г. Оценка природно-антропогенного статуса прибрежно-аквального комплекса Ягорлыцкого залива / Г. Г. Миничева, Е. В. Соколов, А. В. Швец // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – 2016. – № 3 – 4 (67). – С. 74 – 84.
 10. Соколов Є. В. Оцінка сучасної антропогенної трансформації водозбірного басейну Тилігульського лиману / Є. В. Соколов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія. – 2018. – № 1 (67). – С. 50 – 63.

Матеріали і тези конференцій

 1. Миничева Г. Г. Оценка природной устойчивости лиманов северо-западного Причерноморья в соответствии с принципами водной директивы ЕС / Г. Г. Миничева, Е.В. Соколов // «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідро екологічні проблеми та шляхи їх вирішення»:  Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 – 14 вересня. – Одеса, 2012. – С. 11 – 14.
 2. Большаков В. Н. Реакция мелководного водоёма на внешние воздействия (на примере Дофиновского лимана) / В. Н. Большаков, В. В. Адобовский, А. Т. Запорощенко, Е.В. Соколов // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 12 – 14 вересня. – Одеса, 2012. – С. 34 – 37.
 3. Миничева Г. Г. Современное состояние природно-территориальных комплексов экосистемы Тилигульского лимана / Г. Г. Миничева, Е. В. Соколов // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян»: матер. межд. науч. конф. «40 лет природному заповеднику «Мыс Мартьян», 14 – 17 мая 2013 г., Ялта. – В.4. – С. 137 – 138.
 4. Соколов Е. В. Предложения по сбалансированию ландшафтно-хозяйственной структуры водосборной площади Дофиновского лимана / Е. В. Соколов // Від заповідання до збалансованого природокористування: матер. межд. науч. конф., 20 – 22 березня 2013 р., Донецьк. – С. 160 – 161.
 5. Соколов Е. В. Гидроэкологическое состояние и природоохранные предложения для Григорьевского лимана / Е. В. Соколов // Materials of the VI international conference of Young Scientists «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution», May 13 -17, 2013. – Odessa. – С. 325 – 326.
 6. Соколов Е. В. Холистическая оценка лиманных экосистем северо-западного Причерноморья для определения приоритетности менеджмент решений / Е. В. Соколов // «Понт эвксинский – 2013»: Тезисы VIII международной научно-практической конференции молодых учёных по проблемам водных экосистем, 01 – 04 октября 2013 г., – Севастополь. – С. 135 – 136.
 7. Миничева Г. Г. Оценка природно-антропогенного статуса Ягорлыцкого залива в соответствии с требованиями Водной Директивы ЕС / Г. Г. Миничева, Е. В. Соколов, А.В. Швец // Третья международная научно-практическая конференция «Биоразнообразие и устойчивое развитие», 15 – 19 сентября 2014 г., – Симферополь. – С. 211 – 212.
 8. Соколов Е. В. Подходы к оценке хозяйственной преобразованности водосборного бассейна лиманов северо-западного Причерноморья / Е. В. Соколов // Третья международная научно-практическая конференция «Биоразнообразие и устойчивое развитие», 15 – 19 сентября 2014 г. – Симферополь. – С. 335 – 337.
 9. Соколов Е. В. Сучасний стан екосистеми Тилігульського лиману / Е. В. Соколов // ХXIV Всеукраїнська наукова конференцiя аспірантів і студентів «Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсів», 15 – 17 квітня 2014 г. – Донецьк. – С. 182 – 184.
 10. Миничева Г. Г. Менеджмент рекомендации по восстановлению гидроэкологического режима Дофиновского лимана / Г. Г. Миничева, Е. В. Соколов // «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 1–3 жовтня, 2014р. – Одеса. – С. 55 – 57.
 11. Соколов Є.В. Принципи використання ГІС технологій в екологічних дослідженнях / Є.В. Соколов, А.С. Кулік // XVI Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів: «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», 14 квітня 2017 р., Одеса. – С. 27 – 29.
 12. Соколов Є.В. Підходи до управління екологічним станом лиманів / Є.В. Соколов, А.С. Кулік // Десята Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів з міжнародною участю “Проблеми формування здорового способу життя у молоді”, 29 вересня – 1 жовтня 2017 р., Одеса. – С. 101 – 102.
 13. Sokolov E. V. Ecological management of coastal ecosystems of various natural stability by the example of estuaries of northwestern Black Sea region / E. V. Sokolov // Proceedings of the V international young scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution». – June 13 – 17, 2011. Odessa. – P. 272 – 273.
 14. Minicheva G.G. New methodological approach in estimation of the northwestern black sea water bodies enviromental status / G. G. Minicheva, A. B. Zotov, E. V. Sokolov // Матеріали 40-го конгресу Середземноморської наукової комісії (CIESM), 28 жовтня – 1 листопада, 2013 р. – Режим доступу до журналу: http://www.ciesm.org/. – The Mediterranean science commission.

Викладацька і просвітницька діяльність:

Старший викладач кафедри «Екології та природоохоронних технологій» в Одеській національній академії харчових технологій.

Викладає наступні дисципліни:

– Науки про Землю;

– Комплекса оцінка та прогнозування впливу на довкілля;

– Технології захисту довкілля.

Членство в наукових та громадських організаціях:

Українське гідроекологічне товариство, Громадська Організація Центр Демократичного Розвитку Молоді “Синергія”

Нагороди: Премія Президента України для молодих вчених у 2017 році (указ Президента України №458/2017

 Хобі: музика, туризм, біг, вело-поїздки, силове тренування,  медитація, живопис, фотографія, майстер класи