Строки прийому заяв, конкурсного відбору та зарахування на навчання 2019

Пн – Пт з 800 до 1800,  Сб – Нд з 900 до 1600,  Обідня перерва 1300 – 1400.

2  Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та закінчується о 18.00 годині 22 липня.

Прийом заяв і документів у електронній формі на основі повної загальної середньої освіти, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

 навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

10 липня 2019 року

*16 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні екзамени, проходити співбесіди, що проводить ОНАХТ

о 18.00 годині
16 липня 2019 року

о 18.00 годині
04 серпня 2019 року

* 11 вересня

 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

о 18.00 годині
22 липня 2019 року

о 18.00 годині
08 серпня 2019 року

14 вересня 2019 року

Строки проведення закладом вищої освіти співбесід1

17 липня – 19 липня

2019 року

5 серпня – 7 серпня

12 вересня – 13 вересня

2019 року

Строки проведення закладом вищої освіти вступних іспитів

17 липня – 22 липня

2019 року

5 серпня – 8 серпня

12 вересня – 14 вересня

2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням2

не пізніше 18.00
26 липня 2019 року

не пізніше
12 серпня 2019 року

16 вересня 2019 року

Термін виконання вступником вимог до зарахування (подання оригіналів документів):

– на місця за державним замовленням

– на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

до 18.00 години
31 липня 2019 року

не пізніше
06 серпня 2019 року

не пізніше
14 серпня 2019 року

18 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00 години

01 серпня 2019 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 08 серпня 2019 р.

за кошти фізичних та юридичних осіб:

не пізніше

16 серпня 2019 р.

30 вересня 2019 р.

Переведення на вакантні місця державного замовлення

не пізніше 09 серпня 2019 р.

1Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 липня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 22 липня, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 липня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 липня.

2 Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-3, квотою-4), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 18:00 26 липня.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) конкурсні пропозиції, здійснюється не раніше 12:00 01 серпня.

3 Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими програмами та на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

Етапи вступної

кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року

10 липня 2019 року

* 16 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18.00 годині
22 липня 2019 року

08 серпня 2019 року

*14 вересня 2019 року

Строки проведення закладом вищої освіти фахових вступних випробувань

 

23 липня – 26 липня

2019 року

1 етап: 11 – 13 липня

2 етап: 23 – 26 липня

3 етап: 9 – 16 серпня

* 15 – 20 вересня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

29 липня 2019 року

не пізніше

20 серпня 2019 року

*24 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 31 липня 2019 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 02 серпня 2019 р.

за державним замовленням – не пізніше 22 серпня 2019р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2019 р.; *30 вересня 2019р.

4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра; для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

 навчання

Початок прийому заяв та документів для всіх напрямів

10 липня 2019 року

* 16 серпня 2019 року

10 липня 2019 року

* 16 серпня 2019 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить ОНАХТ

 

08 серпня 2019 року

*14 вересня 2019 року

08 серпня 2019 року

*14 вересня 2019 року

Строки проведення закладом вищої освіти вступних випробувань

1 етап: 11 – 13 липня

2 етап: 23 – 26 липня

3 етап: 9 – 16 серпня

* 15 – 20 вересня

 2019 року

1 етап: 11 – 13 липня

2 етап: 23 – 26 липня

3 етап: 9 – 16 серпня

* 15 – 20 вересня

 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

20 серпня 2019 року

*24 вересня 2019 року

не пізніше

20 серпня 2019 року

*24 вересня 2019 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 22 серпня 2019р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2019 р.;

*30 вересня 2019 р.

за державним замовленням – не пізніше 22 серпня 2019р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання

набору за державним замовленням відповідної спеціальності – не пізніше 25 серпня 2019 р.;

*30 вересня 2019 р.