Строки прийому заяв, конкурсного відбору та зарахування на навчання 2020

1. Порядок роботи приймальної комісії ОНАХТ (дні тижня та години):

Пн – Пт з 8:00 до 18:00, Сб – Нд з 9:00 до 16:00, Обідня перерва 13:00 – 14:00.
2.Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 серпня 2020 року.
Прийом заяв і документів у електронній формі на основі повної загальної середньої освіти, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна форма
навчання
Заочна форма
навчання
Початок прийому заяв та документів*
13 серпня 2020 року
13 серпня 2020 року
*19 вересня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні іспити, проходити співбесіди, що проводить ОНАХТ
о 18.00 16 серпня
о 18.00 годині
6 вересня 2020 року
* 12 жовтня
2020 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів
о 18.00 годині
22 серпня 2020 року
* 22 вересня 2020 року
о 18.00 годині
10 вересня 2020 року
* 16 жовтня 2020 року
Строки проведення закладом вищої освіти співбесід1
16 серпня – 18 серпня
7 вересня – 8 вересня
* 13 жовтня – 14 жовтня
2020 року
Строки проведення закладом вищої освіти вступних іспитів
за державним замовленням – 7-12 серпня 2020 року
за кошти фізичних та юридичних осіб – 20-22 серпня 2020 року
8 вересня – 10 вересня
* 15 – 19 жовтня
2020 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням2 не пізніше 12.00
27 серпня 2020 року
не пізніше
12 вересня 2020 року
* –
Термін виконання вступником вимог до зарахування (подання оригіналів документів):
– на місця за державним замовленням
– на місця за кошти фізичних та юридичних осіб
до 18.00 години
31 серпня 2020 року
не пізніше
08 серпня 2020 року
_
не пізніше
22 вересня 2020 року
* не пізніше
26 жовтня 2020 року
Терміни зарахування вступників
за державним замовленням –
05 вересня 2020 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 14 вересня 2020 року
за кошти фізичних та юридичних осіб:
не пізніше
14 вересня 2020 року
* 30 жовтня 2020 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення
не пізніше 15 вересня
2020 року

1– Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюється не пізніше 12:00 20 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 10:00 22 серпня, включаючи подання письмової заяви про виключення заяв на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 15:00 22 серпня. Заяви зарахованих осіб на інші місця державного замовлення виключаються впродовж 22 серпня.

2 – Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1 та квотою-2), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням) здійснюються не пізніше 12:00 27 серпня.

Строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах на місця державного та регіонального замовлення визначає приймальна комісія ОНАХТ за умови, що прийом заяв та документів починається не пізніше ніж 24 липня, триває не менше десяти днів і завершується до початку останнього потоку проведення вступних іспитів. Інформація про строки прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах оприлюднюється на офіційному вебсайті ОНАХТ.

3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими програмами та на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

Етапи вступної

кампанії

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Початок прийому заяв та документів 13 серпня 2020 року

*25 серпня 2020 року

13 серпня 2020 року

*25 серпня 2020 року

** 25 вересня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині
22 серпня 2020 року

*22 вересня 2020 року

о 18.00 годині
22 серпня 2020 року

*22 вересня 2020 року

**22 жовтня 2020 року

Строки проведення закладом вищої освіти фахових вступних випробувань 23 серпня – 26 серпня

* 23 – 26 вересня

23 серпня – 26 серпня

* 23 – 26 вересня

**23 – 26 жовтня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
не пізніше
27 серпня 2020 року
* 28 вересня
2020 року
не пізніше
27 серпня 2020 року
* 28 вересня
** 28 жовтня
2020 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше

29 серпня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності

– не пізніше 31 серпня 2020 року

– * не пізніше 30 вересня 2020 року

за державним замовленням – не пізніше

29 серпня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб – за умови виконання набору за державним замовленням відповідної спеціальності

– не пізніше 31 серпня 2020 року

– * не пізніше 30 вересня 2020 року

– ** не пізніше 30 жовтня 2020 року

4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ОНАХТ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра; для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

Реєстрація вступників для складання ЄВІ з іноземної мови
12 травня – 05 червня
2020 року
12 травня – 05 червня
2020 року
Основна сесія ЄВІ
1 липня
2020 року
1 липня
2020 року
Проведення вступних іспитів з іноземної мови в ОНАХТ*
1 липня
2020 року
*7 – 12 серпня
1 липня
2020 року
*7 – 12 серпня
Строки прийому заяв та документів на основі ЄВІ
5 серпня – 22 серпня
* 15 вересня – 22 вересня
Д.н.: 25 вересня – 22 жовтня
Д.н.: 26 жовтня – 22 листопада
5 серпня – 22 серпня
* 15 вересня – 22 вересня
Д.н.: 25 вересня – 22 жовтня
Д.н.: 26 жовтня – 22 листопада
Проведення фахових
вступних іспитів
1 етап: 7 – 12 серпня
2 етап: 23 – 26 серпня
* 23 – 25 вересня
Д.н.: 23 – 26 жовтня
Д.н.: 23 – 25 листопада
1 етап: 7 – 12 серпня
2 етап: 23 – 26 серпня
* 23 – 25 вересня
Д.н.: 23 – 26 жовтня
Д.н.: 23 – 25 листопада
Надання рекомендацій до зарахування за державним замовленням, не пізніше 1 вересня 2020 року 1 вересня 2020 року
Виконання вимог до зарахування
За кошти державного бюджету:
до 18-00 06 вересня
За кошти фізичних та/або юридичних осіб:
* до 12 вересня
Д.н.: до 28 жовтня
Д.н.: до 28 листопада
2020 року
За кошти державного бюджету:
до 18-00 06 вересня
За кошти фізичних та/або юридичних осіб:
* до 12 вересня
Д.н.: до 28 жовтня
Д.н.: до 28 листопада
2020 року
Зарахування за держ.замовленням, не пізніше
12-00 11 вересня
2020 року
12-00 11 вересня
2020 року
Зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб, не пізніше
14 вересня
*30 жовтня
Д.н.: 30 листопада
14 вересня
*30 жовтня
Д.н.: 30 листопада
5. Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення здійснюються відповідно до Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 квітня 2019 року № 441, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2019 року за № 446/33417.
Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).
Тестові завдання першого блоку єдиного фахового вступного випробування (Тест загальної навчальної правничої компетенції) укладаються відповідно до програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
Тестові завдання другого блоку єдиного фахового вступного випробування (Право) укладаються відповідно до програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування – тесту з восьми базових правничих дисциплін.
6. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра (крім спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 20 «Аграрні науки та продовольство») на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста Правилами прийому можуть встановлюватись додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб у межах з 01 вересня по 30 листопада. При цьому використовуються результати єдиного фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту (включаючи спеціально організовану сесію єдиного вступного іспиту), отримані в порядку, передбаченому в пунктах 5–7 цього розділу, або результати фахового вступного випробування та/або вступного іспиту з іноземної мови, складених у закладі вищої освіти у передбачених цими Правилами випадках.
7. Для тих категорій вступників, для яких строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання не встановлено в пунктах 1–6 цього розділу, зазначені строки визначаються Правилами прийому. При цьому зарахування на навчання за державним замовленням закінчується не пізніше ніж 15 вересня, крім випадків, передбачених розділами XIII, XIVУмов прийому. Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб закінчується не пізніше ніж 30 листопада. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 серпня.
8. ОНАХТ може передбачати зарахування вступників за кошти фізичних/юридичних осіб для здобуття ступеня магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) в декілька етапів (у тому числі до дати закінчення прийому документів) за умови зарахування таких вступників до 30 листопада 2020 року.