Анкетування

На кафедрі щосеместрово проводяться повномасштабні анкетування студентів денної та заочної форми навчання. Результати анкетування застосовуються для виявлення проблемних ділянок діяльності і при перегляді освітніх програм. Студентам кафедри пропонується відповісти на питання, що стосуються майбутньої професії, академії в цілому, діяльності факультету і випускаючої кафедри, ректора, декана і деканату, навчального і виховного процесу, бібліотеки, гуртожитку, їдальні тощо.

Звіт з анкетування студентів, яке проводилось у листопаді 2019 року можна переглянути за посиланням:

https://1drv.ms/b/s!AqaLR2-xJG08eNyiUSUHVWLGi4Q?e=RmohJe

Звіт з анкетування студентів, яке проводилось у березні 2020 року можна переглянути за посиланням:

https://1drv.ms/b/s!AqaLR2-xJG08jw0OmB7_QKw7wOLS?e=HGoYgQ