Соколова В. І.


Соколова Валерія Ігорівна
valeria.by.valeria@gmail.com

Освіта:

Аспірант, асистент кафедри Екології та природоохоронних технологій ОНАХТ

У 2017 році здобула ступінь магістра в Одеському державному екологічному університеті за спеціальністю «Екологічна безпека».

У тому ж році вступила до аспірантури у Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю 183 – «Технології захисту навколишнього середовища під керівництвом д.т.н., проф. Крусір Г.В.

У 2019 році здобула ступінь магістра в Одеській національній академії харчових технологій за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Досвід роботи:

У 2017 – 2018 роках працювала на посадах інженера та старшого лаборанта кафедри Маркетингу, підприємництва та торгівлі.

З 2019р. працює асистентом кафедри Екології та природоохоронних технологій.

Неодноразово працювала секретарем приймальної комісії ОНАХТ.

Викладає наступні дисципліни:

– Екологічні біотехнології

Опубліковано понад 20 наукових праць

Наукові інтереси:

  • біотехнологічні методи переробки харчових відходів;
  • аеробні та анаеробні процеси бродіння харчових відходів;
  • аеробне компостування харчових відходів;
  • компостування харчових відходів з додаванням мікробіологічних препаратів;
  • компостування харчових відходів з додаванням мінеральних добавок тощо.