Навчально-методична діяльність

ПЕРЕЛІК

навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі екології та природоохоронних технологій у 2019-2020 н.р.

Прізвище та ініціали, посада викладача Назва навчальних дисциплін і видів навчальної роботи Cпеціальність/курс
Денна форма навчання
Бондар С.М., доц. Біотехнології захисту довкілля 183(4к.)(9ч.)(9кр.)
101(4к.)(25ч.)(9кр.)
Гаркович О.Л., доц. Екологічне нормування та безпека 101(4к.)(4ч.)(6кр.)
183(4к.)(9ч.)(6кр.)
101(4к.)(25ч.)(6кр.)
Соколов Є.В., ст.в. Екологія моря 101(4к.)(4ч.)(4.5кр.)
Цикало А.Л., проф. Новітні технології захисту навколишнього середовища 183(4к.)(1ч.)(5кр.)
Шевченко Р.І., доц. Природоохороне проектування 183(4к.)(9ч.)(6кр.)
101(4к.)(25ч.)(6кр.)
Мадані М.М., доц. Сучасні заходи захисту навколишнього середовища 101(4к.)(5ч.)(10.5кр.)
Крусір Г.В., зав. каф. Управління захистом навколишнього середовища 101(4к.)(4ч.)(6кр.)
183(4к.)(9ч.)(6кр.)
101(4к.)(25ч.)(6кр.)
Кондратенко І.П., ст.в. Екологія за професійним спрямуванням 141(3к.)(6ч.)(3кр.)
Шевченко Р.І., доц. Екологічна ефективність 101(3к.)(2ч.)(6кр.)
101(3к.)(15ч.)(6кр.)
Кондратенко І.П., ст.в. Екологія 133(1к.)(1ч.)(3кр.)
131(1к.)(1ч.)(3кр.)
133(1к.)(3ч.)(3кр.)
133(3к.)(3ч.)(3кр.)
131(3к.)(7ч.)(3кр.)
133(3к.)(2ч.)(3кр.)
Мадані М.М., доц. Екологія харчових виробництв з КР 183(3к.)(6ч.)(9кр.)
101(3к.)(2ч.)(9кр.)
101(3к.)(15ч.)(9кр.)
Цикало А.Л., проф. Новітні технології захисту навколишнього середовища 183(3к.)(1ч.)(5кр.)
Кондратенко І.П., ст.в. Основи екології 151(3к.)(6ч.)(3кр.)
Бондар С.М., доц. Техніка та технологія очищення газових викидів 183(3к.)(5ч.)(6кр.)
Бондар С.М., доц. Техніка та технологія очищення стічних вод 183(3к.)(5ч.)(7кр.)
Бондар С.М., доц. Техноекологія 183(3к.)(6ч.)(9кр.)
101(3к.)(2ч.)(9кр.)
101(3к.)(15ч.)(9кр.)
Гаркович О.Л., доц. Екологічна хімія 183(2к.)(6ч.)(9кр.)
101(2к.)(18ч.)(9кр.)
Коваленко І.В., доц. Загальна екологія та неоекологія 183(2к.)(6ч.)(6кр.)
Загальна екологія та неоекологія 101(2к.)(20ч.)(3кр.)
Коваленко І.В., доц. Загальна екологія та неоекологія 101(2к.)(20ч.)(3кр.)
Науково-дослідна практика 183(2к.)(8ч.)(6кр.)
101(2к.)(8ч.)(6кр.)
Шевченко Р.І., доц. Аналіз життєвих циклів 183(1к.)(8ч.)(4.5кр.)
Шпирко Т.В., доц. Вступ до фаху 183(1к.)(5ч.)(3кр.)
101(1к.)(8ч.)(3кр.)
Кузнєцова І.О., доц. Екологічні проблеми сучасності 183(1к.)(5ч.)(3кр.)
Шпирко Т.В., доц. Екологічна хімія 183(1к.)(5ч.)(4.5кр.)
Шевченко Р.І., доц. Аналіз життєвих циклів з КР 101(1к.)(3ч.)(3кр.)
Крусір Г.В., зав. каф. Методологія та організація наукових досліджень 101(1к.)(4ч.)(6кр.)
183(1к.)(8ч.)(6кр.)
101(1к.)(3ч.)(6кр.)
Соколов Є.В., ст.в. Науки про землю 101(1к.)(8.)(6кр.)
Цикало А.Л., проф. Наукові основи природозахисних технологій 183(1к.)(1ч.)(4кр.)
Соколов Є.В., ст.в. Оцінка та методи захисту природно-територіальних комплексів з КП 183(1к.)(8ч.)(9кр.)
Кузнєцова І.О., доц. Сталий менеджмент і ресурсна ефективність 101(1к.)(4ч.)(6кр.)
101(1к.)(3ч.)(6кр.)
183(1к.)(8ч.)(4.5кр.)
Переддипломна практика 101(4к.)(4ч.)(4.5кр.)
183(4к.)(9ч.)(4.5кр.)
101(4к.)(25ч.)(4.5кр.)
Виробнича практика 101(3к.)(15ч.)(1.5кр.)
101(3к.)(2ч.)(1.5кр.)
Виробнича практика 183(3к.)(6ч.)(4.5кр.)
Чернишова О.О., ст.в. Екологічний моніторинг та оцінка впливу на довкілля 183(3к.)(6ч.)(5.5кр.)
Сагдєєва О.А., ст.в. Екологічні біотехнології 101(3к.)(15ч.)(9кр.)
101(3к.)(2ч.)(9кр.)
Кондратенко І.П., ст.в. Екологічні проблеми в біотехнологічних виробництвах 162(3к.)(8ч.)(3кр.)
Бондар С.М., доц. Інженерна екологія 183(3к.)(6ч.)(6кр.)
Цикало А.Л., проф. Новітні технології захисту навколишнього середовища 183(3к.)(1ч.)(5кр.)
Гаркович О.Л., доц. Поводження з відходами 183(3к.)(6ч.)(5кр.)
Коваленко І.В., доц. Поводження з муніципальними відходами 101(3к.)(15ч.)(9кр.)
101(3к.)(2ч.)(9кр.)
Коваленко І.В., доц. Поводження з муніципальними відходами 183(3к.)(6ч.)(4.5кр.)
Коваленко І.В., доц. Урбоекологія 101(3к.)(15ч.)(4.5кр.)
101(3к.)(2ч.)(4.5кр.)
183(3к.)(6ч.)(4.5кр.)
Кондратенко І.П., ст.в. Екологія у тваринництві та переробній промисловості 204(2к.)(8ч.)(3кр.)
Коваленко І.В., доц. Загальна екологія та неоекологія 101(2к.)(18ч.)(5кр.)
Ландшафтно-екологічна практика 101(2к.)(18ч.)(5кр.)
Кузнєцова І.О., доц. Екологічний контроль 101(1к.)(3ч.)(3кр.)
Гаркович О.Л., доц. Основи грунтознавства та ландшафтознавства 101(2к.)(18ч.)(4.5кр.)
183(2к.)(6ч.)(4.5кр.)
Коваленко І.В., доц. Основи метрології, стандартизації та сертифікації 183(2к.)(6ч.)(3кр.)
Крусір Г.В., зав. каф. Екологічний менеджмент і аудит 183(1к.)(8ч.)(9кр.)
Чернишова О.О., ст.в. Ресурсоефективне та більш чисте виробництво з КР 101(2к.)(18ч.)(6кр.)
183(2к.)(6ч.)(6кр.)
Кузнєцова І.О., доц. Теоретичні основи захисту навколишнього середовища 183(2к.)(6ч.)(5кр.)
Гаркович О.Л., доц. Екологічна хімія 101(1к.)(8ч.)(6кр.)
183(1к.)(5ч.)(6кр.)
Кузнєцова І.О., доц. Екологічний дизайн продукції 101(1к.)(3ч.)(3кр.)
Кузнєцова І.О., доц. Екологічний контроль 183(1к.)(8ч.)(6кр.)
Ознайомча практика 183(1к.)(5ч.)(4.5кр.)
Крусір Г.В., зав. каф. Сучасні методи захисту навколишнього середовища 101(1к.)(3ч.)(4.5кр.)
Шевченко Р.І., доц. Сучасні технології захисту довкілля 183(1к.)(8ч.)(12кр.)
Мадані М.М., доц. Сучасний концепт в сфері поводження з відходами 101(1к.)(3ч.)(4.5кр.)
Чернишова О.О., ст.в. Управління екологічними ризиками 101(1к.)(3ч.)(4.5кр.)
Гаркович О.Л., доц. Управління відходами 183(1к.)(8ч.)(3кр.)
Заочна форма навчання
Бондар С.М., доц. Біотехнології захисту довкілля 6.040106(5к.)(7ч.)(4кр.)
Курсовий проект з дисціпліни Сучасні заходи захисту навколишнього середовища 101(5к.)(3ч.)(3кр.)
Шевченко Р.І., доц. Природоохоронне проектування з основами САПР 6.040106(5к.)(7ч.)(4.5кр.)
Мадані М.М., доц. Сучасні заходи захисту навколишнього середовища 101(5к.)(3ч.)(7.5кр.)
Крусір Г.В., зав. каф. Управління захистом навколишнього середовища 101(5к.)(3ч.)(6кр.)
6.040106(5к.)(7ч.)(3кр.)
Шевченко Р.І., доц. Екологічна ефективність 101(4к.)(2ч.)(6кр.)
101(4к.)(6ч.)(6кр.)
Коваленко І.В., доц. Екологічний моніторинг та оцінка впливу на довкілля 183(4к.)(1ч.)(6кр.)
Сагдєєва О.А., ст.в. Екологічні біотехнології з КП 101(4к.)(2ч.)(6кр.)
101(4к.)(6ч.)(6кр.)
Міждисциплінарний курсовий проект з дисципліни Техніка та технології очищення газових викидів, Техніка та технологія очищення стічних вод, Поводження з відходами 183(4к.)(1ч.)(3кр.)
Кондратенко І.П., ст.в. Основи екології 151(4к.)(6ч.)(3кр.)
Гаркович О.Л., доц. Поводження з відходами 183(4к.)(1ч.)(6кр.)
Коваленко І.В., доц. Поводження з муніципальними відходами 101(4к.)(2ч.)(6кр.)
101(4к.)(6ч.)(6кр.)
183(4к.)(1ч.)(6кр.)
КР з дисципліни Ресурсоефеткивне та більш чисте виробництво 183(3к.)(2ч.)(3кр.)
Гаркович О.Л., доц. Основи грунтознавства та ландшафтознавства 101(3к.)(4ч.)(6.5кр.)
183(3к.)(5ч.)(6кр.)
183(3к.)(2ч.)(6.5кр.)
101(3к.)(5ч.)(8кр.)
Чернишова О.О., ст.в. Ресурсоефективне та більш чисте виробництво з КР 101(3к.)(4ч.)(6кр.)
183(3к.)(2ч.)(3кр.)
Чернишова О.О., ст.в. Ресурсоефективне та більш чисте виробництво з КР 101(3к.)(5ч.)(6кр.)
Кузнєцова І.О., доц. Теоретичні основи захисту навколишнього середовища 183(3к.)(5ч.)(5кр.)
183(3к.)(2ч.)(5.5кр.)
Бондар С.М., доц. Техноекологія 101(3к.)(4ч.)(8кр.)
183(3к.)(5ч.)(9кр.)
Гаркович О.Л., доц. Екологічна хімія 183(2к.)(2ч.)(9кр.)
101(2к.)(3ч.)(9кр.)
Кузнєцова І.О., доц. Екологічний контроль 183(2к.)(1ч.)(6кр.)
101(2к.)(2ч.)(6кр.)
0 0
Крусір Г.В., зав. каф. Екологічний менеджмент і аудит 183(2к.)(1ч.)(9кр.)
Екологічний менеджмент і аудит з КР 101(2к.)(2ч.)(3кр.)
Курсовий проект з дисципліни Управління екологічною безпекою 183(2к.)(1ч.)(3кр.)
Мадані М.М., доц. Сучасний концепт в сфері поводження з відходами 101(2к.)(2ч.)(4.5кр.)
Чернишова О.О., ст.в. Управління екологічними ризиками 101(2к.)(2ч.)(4.5кр.)
Шпирко Т.В., доц. Вступ до фаху 183(1к.)(1ч.)(6кр.)
101(1к.)(3ч.)(6кр.)
Кузнєцова І.О., доц. Екологічні проблеми сучасності 183(1к.)(1ч.)(3кр.)
Шпирко Т.В., доц. Екологічна хімія 183(1к.)(1ч.)(3кр.)
Крусір Г.В., зав. каф. Методологія та організація наукових досліджень 101(1к.)(3ч.)(6кр.)
183(1к.)(5ч.)(6кр.)
101(1к.)(1ч.)(6кр.)
Соколов Є.В., ст.в. Оцінка та методи захисту природо-територіальних комплексів 183(1к.)(5ч.)(6кр.)
Кузнєцова І.О., доц. Сталий менеджмент і ресурсна ефективність 101(1к.)(3ч.)(6кр.)
183(1к.)(5ч.)(6кр.)
101(1к.)(1ч.)(6кр.)
Переддипломна практика 6.040106(5к.)(5ч.)(4.5кр.)
101(5к.)(4ч.)(4.5кр.)
КП з предмету Природоохоронне проектування з основами САПР 6.040106(5к.)(7ч.)(3кр.)
Гаркович О.Л., доц. Екологічне нормування та безпека 101(4к.)(2ч.)(9кр.)
101(4к.)(6ч.)(9кр.)
183(4к.)(1ч.)(9кр.)
Кондратенко І.П., ст.в. Екологія за професійним спрямуванням 141(4к.)(1ч.)(3кр.)
Соколов Є.В., ст.в. Екологія моря 101(4к.)(2ч.)(4.5кр.)
101(4к.)(6ч.)(4.5кр.)
Мадані М.М., доц. Екологія харчових виробництв з КР 101(4к.)(2ч.)(4.5кр.)
101(4к.)(6ч.)(4.5кр.)
Шевченко Р.І., доц. Природоохоронне проектування 183(4к.)(1ч.)(6.5кр.)
Коваленко І.В., доц. Урбоекологія 101(4к.)(2ч.)(4.5кр.)
101(4к.)(6ч.)(4.5кр.)
183(4к.)(1ч.)(4.5кр.)
Чернишова О.О., ст.в. Екологічний моніторинг та оцінка впливу на довкілля 183(3к.)(5ч.)(6кр.)
183(3к.)(2ч.)(5.5кр.)
Мадані М.М., доц. Екологія харчових виробництв з КР 101(3к.)(4ч.)(9кр.)
183(3к.)(2ч.)(9кр.)
101(3к.)(5ч.)(9кр.)
183(3к.)(5ч.)(9кр.)
Бондар С.М., доц. Техноекологія 101(3к.)(5ч.)(8кр.)
183(3к.)(2ч.)(9.5кр.)
Коваленко І.В., доц. Загальна екологія та неоекологія 183(2к.)(2ч.)(6кр.)
Коваленко І.В., доц. Загальна екологія та неоекологія 101(2к.)(3ч.)(12кр.)
Науково-дослідна практика 101(2к.)(2ч.)(6кр.)
Науково-дослідна практика 183(2к.)(1ч.)(6кр.)
Коваленко І.В., доц. Основи метрології, стандартизації та сертифікації 183(2к.)(2ч.)(4кр.)
Шевченко Р.І., доц. Аналіз життєвих циклів 183(1к.)(1ч.)(4.5кр.)
Гаркович О.Л., доц. Екологічна хімія 183(1к.)(1ч.)(6кр.)
101(1к.)(3ч.)(6кр.)
Кузнєцова І.О., доц. Екологічний дизайн продукції 101(1к.)(1ч.)(3кр.)
Крусір Г.В., зав. каф. Сучасні методи захисту навколишнього середовища з КР 101(1к.)(1ч.)(9кр.)
Кондратенко І.П., ст.в. Екологія 131(1к.)(1ч.)(3кр.)
Соколов Є.В., ст.в. Науки про Землю 101(1к.)(3ч.)(6кр.)
Гаркович О.Л., доц. Управління відходами 183(1к.)(5ч.)(3кр.)
Оцінка та методи захисту природно-територіальних комплексів з КП 183(1к.)(5ч.)(3кр.)
Шевченко Р.І., доц. Сучасні технології захисту довкілля 183(1к.)(5ч.)(3кр.)