Коваленко І.В.


Коваленко Ирина Викторовна

iryna_kurchevich@ukr.net

Вчений ступінь: кандидат технічних наук (з 2013 р.)

Вчене звання: старший викладач (з 2014 р.)

Посада: доцент кафедри екології та природоохоронних технологій ОНАХТ (з 2019 р.)

Освіта

У 2010 р. закінчила з відзнакою Одеську національну академію харчових технологій за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Тема наукової дипломної роботи – «Дослідження екологічної безпеки сучасних способів поліпшення якості води на харчових виробництвах».

У 2013 р. закінчила аспірантуру Одеської національної академії харчових технологій і захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему «Розробка технології водопідготовки для виробництва спортивних напоїв» за спеціальністю 05.18.16 – технологія харчової продукції в Одеській національній академії харчових технологій.

Досвід роботи:

З вересня 2014
Одеська національна академія харчових технологій, старший викладач кафедри екології харчових продуктів та виробництв

З березня 2013
Одеська національна академія харчових технологій, відповідальний виконавець, молодший науковий співробітник проблемної науково-дослідної лабораторії

2010 – 2013 рр.
Одеська національна академія харчових технологій, аспірант кафедри технології питної води

Викладає наступні дисципліни:

– Загальна екологія та неоекологія;

– Поводження з муніципальними відходами;

– Урбоекологія

– Основи метрології, стандартизації та сертифікації

Опубліковано понад 50 друкованих праць, 5 патентів.